SỰ KIỆN ANATOD

Các sự kiện mà chúng tôi đã tham dự.
Bahía Blanca, Argentina

CAPPI 2019

CAPPI là cuộc họp của các nhà cung cấp internet vừa và nhỏ ở khu vực Cộng hòa Argentina, thông qua hiệp hội và bổ sung tìm cách cơ giới hóa lĩnh vực này và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cùng với các công nghệ thông tin mới.

+ Thông tin

Buenos Aires, Argentina

MUM Mikrotik 2018

Cuộc họp người dùng MikroTik (MUM) là một hội nghị về phần mềm RouterOS và phần cứng RouterBOARD từ MikroTik.

+ Thông tin

Baltimore, MD. Hoa Kỳ

MUM Mikrotik 2018

Cuộc họp người dùng MikroTik (MUM) là một hội nghị về phần mềm RouterOS và phần cứng RouterBOARD từ MikroTik.

+ Thông tin

Bahía Blanca, Argentina

Thương mại điện tử Đi 2018

Phòng thương mại điện tử Argentina ra mắt một sự kiện để phát triển ngành công nghiệp thương mại điện tử trên cả nước. Trong mỗi sự kiện, người giới thiệu địa phương và quốc gia sẽ tham gia sẽ chia sẻ các cơ hội của nền kinh tế kỹ thuật số ở Argentina.

+ Thông tin

Buenos Aires, Argentina

MUM Mikrotik 2015

Cuộc họp người dùng MikroTik (MUM) là một hội nghị về phần mềm RouterOS và phần cứng RouterBOARD từ MikroTik.

+ Thông tin